Ydelser

Vores ydelser

Vil tilbyder et bredt udvalg af ydelser inden for rådgivning og støtte af familier, børn og unge

Kontaktperson for børn og unge
SEL: §52, STK. 3 NR 6

Målgruppen er hjemmeboende og udeboende børn og unge, samt familier, hvor der i familien er sindslidelse, udviklings- og/eller adfærdsforstyrrelser. Der kan ligeledes forekomme problemer med misbrug, ledighed og i forhold til uddannelse. Vi tilbyder støtte i hjemmet, hvor børn- og unges udvikling og trivsel anses som truet.

En kontaktperson fra SOS-Familieteam er en troværdig og tydelig rollemodel. Forløbet skræddersyes i forhold til den enkeltes behov. Vi medvirker til at skabe struktur og målrettethed i forhold til ønsker og håb for fremtiden.

Kommunen bevilliger støtte efter SEL §52, STK. 3, NR 6.
SOS-Familieteams kontaktperson arbejder ud fra en handleplan/samarbejdsaftale indgået med kommunen.
Our mission

Pædagogik

Pædagogikken hos SOS-Familieteam tager udgangspunkt i den enkelte og dennes udfordringer.
Our vision

Vores værdigrundlag

Værdigrundlaget er bygget op omkring fem kerneværdier.