Metode

udgangspunkt i den enkeltes opfattelse af egen situation

Alle borgere, deres børn og evt. netværk deltager hver 14. dag i løsningsfokuserede samtaler. Under samtalen anvendes en struktureret, søjlebaseret samtaleteknik samt en skala fra 1-10 til løbende effektmåling af borgerens udvikling og vores indsats.

Vi udarbejder statusrapporter i et tæt samarbejde med den eller dem det vedrører, hvor udgangspunktet er LØFT. Hver mål fra handleplanen tydeliggøres i statusrapporten, hvorefter den pædagogiske indsats konkret beskrives ud fra det, der fungerer og hvad vi skal se mere af. Hvert mål bliver skaleret fra 1-10 fra henholdsvis borgeren og SOS Familieteam.

Den løsningsfokuserede metode skaber gode forudsætninger for, sammen med borgeren og evt. netværk, at have fokus på formålet, herunder delmål med indsatsen, tydeliggøre borgerens udvikling, sammenholdt med effekten af vores indsats.

Tilrettelagt behandlingsforløb

SOS Familieteam anvender den løsningsfokuserede metode (LØFT) som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde – fordi vi tror på det og kan se, at det virker for borgerne.

Pædagogik

Pædagogikken hos SOS Familieteam tager udgangspunkt i den enkelte og dennes udfordringer.
Således arbejder vi ud fra en pædagogisk retning som tager udgangspunkt i den løsningsfokuserede metode.

Vi tror på, at mennesker er forskellige og dermed kræver individuelle indsatser. Der arbejdes med relationen i forhold til det enkelte barn, unge og familier.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes opfattelse af egen situation. Vores overordnede mål er, at den enkelte opnår at blive kompetent aktør i egen livssituation.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO