Medarbejdere

Alle medarbejdere i SOS-Familieteam og i Botilbuddet LØFT er uddannet i den løsningsfokuseret metode (LØFT og SOS) og deltager løbende i metodesupervision.

Hvem er vi

SOS Familieteam ledes og ejes af 3 ildsjæle med mere end 20 års erfaring i felten. SOS Familieteam startede tilbage i 2015, da vi så et behov for en kvalificeret og effektiv pædagogisk indsats hos sårbare familier.

Medarbejdere

Alle medarbejdere i SOS Familieteam er uddannet i den løsningsfokuseret metode og deltager løbende i metodesupervision.

Sofia Wesley Kinana
Medejer. Socialpædagog

Christina Conradsen
Medejer. Socialformidler og diplom i ledelse

Natasha Christiansen
Medejer og Familiebehandler

Susan Dahl
Kontaktperson

Casper Bjerregaard Larsen
Socialpædagog og faglig koordinator

Hatim Belga
Pædagog

Gitte Taagaard
Lærer

Karsten Gadman
Kontaktperson

Birgitte Schütter
Socialpædagog

Steen Salling Jørgensen
Faglig koordinator/ Kontaktperson

Lonny Kehlet
Pædagog

Frank Richter
Kontaktperson

Jon Jacobsen
Socialrådgiver studerende

Anders Dahl
Bachelor i Psykologi

Anja Blaase
Pædagog

Anja Schandorff
Pædagog

Camilla Johansen
Pædagog

Christina Bergqvist
Pædagog

Eliszabeth Ekman-Gregersen
Pædagog

Jacob Kristiansen
Pædagog/Familieterapeut

Julie Mikkelsen
Lærer

Mathilde Pedersen
Pædagog

Lukas Clifford Nicholson
Pædagog

Pernille Sonne
Lærer

Sanne Meyer
Kontaktperson

Sebastian Skou Rasmussen
Pædagog

Tina Damgaard Larsen
Kontaktperson

SOS-Familieteams professionelle team af kontaktpersoner, familiebehandlere, og misbrugskonsulenter varetager arbejdet omkring vores kerneydelse; den helhedsorienterede indsats. Den helhedsorienterede indsats er en sammensat foranstaltning bestående af en støttekontaktperson og en familiebehandler.

Vi udfører denne indsats døgnet rundt, 365 dage om året, og derfor er vi et effektivt og billigt alternativ til anbringelse. Vores fleksibilitet gør, at vi kan yde støtte, når problemerne opstår og derved være med til at sikre, at en given situation ikke løber løbsk.

Vores personale arbejder desuden målrettet på at facilitere et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykiatrien og alle andre relevante aktører omkring den indskrevne.

Målgruppen er unge mennesker i aldersgruppen 18 – 30 der er psykisk sårbare og/eller har sociale udfordringer. Målgruppen omfatter ikke unge og voksne med misbrug, kriminel- og/eller udadreagerende adfærd.

Vi anvender den løsningsfokuserede metode (LØFT), som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde.

Alle borgere og evt. netværk deltager hver 14. dag i løsningsfokuserede samtaler. Under samtalen anvendes en struktureret, søjlebaseret samtaleteknik samt en skala fra 1-10 til løbende effektmåling af borgerens udvikling og vores indsats.

Vi udarbejder statusrapporter minimum 2 gange om året i et tæt samarbejde med den eller dem det vedrører, hvor udgangspunktet også er LØFT.

Hvert mål fra handleplanen tydeliggøres i statusrapporten, hvorefter den pædagogiske indsats beskrives med udgangspunkt i det, der fungerer og hvad vi skal se mere af. Hvert mål bliver skaleret fra 1-10 for henholdsvis den unge og LØFT.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2023 - Udviklet af ASENTO