Samværsopgaver

Støttet samvær med SOS Familieteam

Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførelse af samværet. Vi tilbyder at tilrettelægge og koordinere samværet i samarbejde med kommunen.

Med udgangspunkt i barnets behov og forældrenes kompetencer og ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle.

Vi fokuserer på løsninger. Ved at tydeliggøre den enkelte deltagers opgaver og medvirken, vil parterne kunne se sig selv som aktive deltagere i opgaven med at skabe det gode samvær for barnet/den unge.

Ved støttet samvær er udgangspunktet forældrenes ønske om hjælp og støtte i kontakten med barnet. Vi inviterer til et samarbejde, der har fokus på barnets behov.

Vi kan ligeledes repræsentere kommunen ved overvåget samvær, ved at være til stede under hele samværet.

Fokus på den enkelte

Vi tilrettelægger et helstøbt socialpædagogisk behandlingsforløb i samarbejde med den unge og holder fokus på de indsatsmål, der fremgår af handleplanen fra kommunen.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO