SOS Familieteam

Familiekonsulenter der arbejder ud fra den løsningsfokuseret metode

Velkommen til SOS familieteam
Vi er et tilbud til kommuner og andre myndigheder.
Vi er erfarne og passionerede familiekonsulenter, der tilbyder alle former for effektiv støtte og er særligt specialiseret indenfor individuel og familiebaseret støtte.

SOS Familieteam består af profesionelle engagerede konsulenter, der dagligt gør en forskel for familier, børn, unge og voksne ved at arbejde ud fra en SoS metode.

Vi udfører denne indsats døgnet rundt 365 dage om året. Vores arbejde ud fra en SoS metode gør, at vi kan yde støtte, når problemerne opstår.

Vores personale arbejder desuden målrettet på at facilitere et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykiatrien og alle andre relevante aktører.

I er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller se på vores hjemmeside.

Med vores kompetente og løsningsfokuserede indsats tilbyder vi en helhedsorienteret støtte, der er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med det formål at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre de enkelte opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Vi vægter en høj grad af selvbestemmelse i støtteforløbet, da det er essentielt for den positive udvikling, at borgeren tager ejerskab i eget liv og ansvar for egen udvikling.

Fokus på den enkelte borger

Den særlige tilrettelagte støtte kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra den enkeltes behov. Udover hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen, kan støtten også bestå af hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for den enkelte at fastholde et job eller en uddannelse.Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Daglig støtte i ADL(almindelig daglig livførelse), støtte i at indgå i sociale relationer, genoprette og vedligeholde familiære kontakter, støtte i sundere kost- og motionsvaner samt støtte til at fastholde et godt og værdigt liv i egen bolig.

Hos SOS Familieteam er vi kendt for vores løsningsfokuserede tilgang. Vi anvender LØFT-metoden, som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde, hvilket i praksis indebærer løsningsfokuserede samtaler hver 14. dag, samt løbende effektmåling af borgerens udvikling samt vores indsats.

Vores tilgang til det socialpædagogiske arbejde, er baseret på et værdigrundlag med fokus på med ansvar, respekt, ligeværdighed, troværdighed og nærvær, hvor vi gør det, vi siger og siger, det vi gør.

Læs mere om vores værdigrundlag her. Vi tilbyder fleksibel støtte i både dag- og aftentimerne samt weekender.

Med vores kompetente og løsningsfokuserede indsats tilbyder vi en helhedsorienteret støtte, der er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med det formål at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre de enkelte opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Vi vægter en høj grad af selvbestemmelse i støtteforløbet, da det er essentielt for den positive udvikling, at borgeren tager ejerskab i eget liv og ansvar for egen udvikling.

Fokus på den enkelte borger

Den særlige tilrettelagte støtte kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra den enkeltes behov. Udover hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen, kan støtten også bestå af hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for den enkelte at fastholde et job eller en uddannelse.Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Daglig støtteiADL(almindelig daglig livførelse), støtte i at indgå i sociale relationer, genoprette og vedligeholde familiære kontakter, støtte i sundere kost- og motionsvaner samt støtte til at fastholde et godt og værdigt liv i egen bolig.

Hos SOS Familieteam er vi kendt for vores løsningsfokuserede tilgang. Vi anvender LØFT-metoden, som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde, hvilket i praksis indebærer løsningsfokuserede samtaler hver 14. dag, samt løbende effektmåling af borgerens udvikling samt vores indsats.

Vores tilgang til det socialpædagogiske arbejde, er baseret på et værdigrundlag med fokus på med ansvar, respekt, ligeværdighed, troværdighed og nærvær, hvor vi gør det, vi siger og
siger, det vi gør.

Læs mere om vores værdigrundlag her. Vi tilbyder fleksibel støtte i både dag- og aftentimerne samt weekender.

Med vores kompetente og løsningsfokuserede indsats tilbyder vi en helhedsorienteret støtte, der er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med det formål at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre de enkelte opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Vi vægter en høj grad af selvbestemmelse i støtteforløbet, da det er essentielt for den positive udvikling, at borgeren tager ejerskab i eget liv og ansvar for egen udvikling.

Fokus på den enkelte borger

Den særlige tilrettelagte støtte kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra den enkeltes behov. Udover hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen, kan støtten også bestå af hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for den enkelte at fastholde et job eller en uddannelse.Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Daglig støtteiADL(almindelig daglig livførelse), støtte i at indgå i sociale relationer, genoprette og vedligeholde familiære kontakter, støtte i sundere kost- og motionsvaner samt støtte til at fastholde et godt og værdigt liv i egen bolig.

Hos SOS Familieteam er vi kendt for vores løsningsfokuserede tilgang. Vi anvender LØFT-metoden, som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde, hvilket i praksis indebærer løsningsfokuserede samtaler hver 14. dag, samt løbende effektmåling af borgerens udvikling samt vores indsats.

Vores tilgang til det socialpædagogiske arbejde, er baseret på et værdigrundlag med fokus på med ansvar, respekt, ligeværdighed, troværdighed og nærvær, hvor vi gør det, vi siger og
siger, det vi gør.

Læs mere om vores værdigrundlag her. Vi tilbyder fleksibel støtte i både dag- og aftentimerne samt weekender.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO