Værdigrundlag

Vi gør det, vi siger og siger det, vi gør.

Ordentlighed

Gennemsigtighed

Nærvær

Respekt

Bostøtte hos SOS Familieteam tilrettelægges efter princippet ‘hjælp til selvhjælp’, så borgeren kan klare sig selv bedst muligt på egen hånd. Det kan både handle om noget nyt, borgeren skal lære eller om noget, borgeren allerede kan og skal holde fast i at kunne.

Vi arbejder systematisk og målrettet efter de mål, der opstilles af rådgiver, og udarbejder løbende statusrapporter som afspejler dette. Vi har fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og bestræber os på at gøre borgeren i stand til at klare sig selv, i det omfang det er muligt.

Støtten er særligt tilrettelagt til at understøtte den enkelte borger bedst muligt med henblik på at opnå de bedste kriterier for livsmestring. som et led i forløbet vil borgeren blive støttet og motiveret i at kunne udfører og iværksætte opgaver selvstændigt, så vidt det er muligt.

Tilrettelagt behandlingsforløb

Vi tilrettelægger et helstøbt socialpædagogisk behandlingsforløb i samarbejde med den unge og holder fokus på de indsatsmål, der fremgår af handleplanen fra kommunen.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO