Værdigrundlag

Medansvar

 • Vi er socialt ansvarlige overfor børn, unge, familier og samfundet
 • Vi støtter den enkelte i at tage ansvar for eget liv
 • Vi deler ud af vores erfaring og tilegner os ny faglig viden
 • Vi er i aktiv dialog med hinanden og omverdenen

Respekt

 • Vi respekterer og har forståelse for hinandens og andres forskelligheder
 • Vi anerkender og respekterer hinandens og andres integritet
 • Vi respekterer og lytter til forskellige meninger og holdninger
 • Vi respekterer de unges livsverden og deres behov

Ligeværdighed

 • Vi behandler alle mennesker ligeværdigt
 • Vi støtter den enkelte til at forstå deres ret til ligeværdighed
 • Vi motiverer den enkelte til en bedre inklusion i samfundet
 • Vi anerkender kulturelle forskelle og religiøse overbevisninger

Troværdighed

 • Vi er ærlige overfor os selv og andre
 • Vi værner om andres integritet
 • Vi står ved vores handlinger
 • Vi er pålidelig

Nærvær

 • Vi er nærværende voksne
 • Vi er engagerede i vores medmennesker
 • Vi værner om andres tarv
 • Vi drager omsorg og forståelse for andre

Bostøtte hos SOS Familieteam tilrettelægges efter princippet ‘hjælp til selvhjælp’, så borgeren kan klare sig selv bedst muligt på egen hånd. Det kan både handle om noget nyt, borgeren skal lære eller om noget, borgeren allerede kan og skal holde fast i at kunne.

Vi arbejder systematisk og målrettet efter de mål, der opstilles af rådgiver, og udarbejder løbende statusrapporter som afspejler dette. Vi har fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og bestræber os på at gøre borgeren i stand til at klare sig selv, i det omfang det er muligt.

Støtten er særligt tilrettelagt til at understøtte den enkelte borger bedst muligt med henblik på at opnå de bedste kriterier for livsmestring. som et led i forløbet vil borgeren blive støttet og motiveret i at kunne udfører og iværksætte opgaver selvstændigt, så vidt det er muligt.

Tilrettelagt behandlingsforløb

Vi tilrettelægger et helstøbt socialpædagogisk behandlingsforløb i samarbejde med den unge og holder fokus på de indsatsmål, der fremgår af handleplanen fra kommunen.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2023 - Udviklet af ASENTO