Støtteperson

Fokus på den enkelte borger

Vi tilbyder støtteperson til forældre med anbragte børn, så de oplever anbringelsen og overgangen så omsorgsfuld og uproblematisk som mulig.

Støttepersonerne har en socialfaglig baggrund samt indsigt og erfaring i arbejdet med anbragte børn, forældresamarbejde og sorg- og krisereaktioner m.m.

Støttepersonen kan tilbyde forældre at:

  • Støtte dem til at acceptere anbringelsen og rumme deres reaktioner efter anbringelsen
  • Lytte og være der for deres skyld, men også give modspil, når der er behov for det støtte til samarbejde med kommunen, og hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
  • Hjælpe med at få et godt samarbejde med anbringelsesstedet, og styrke kontakten mellem forældre og barn

Vores erfaring er, at familien ved brug af støttepersonen bedre kan slippe skyldfølelsen, og selv begynde at arbejde mere målrettet mod gode resultater.

Tilrettelagt behandlingsforløb

Vi tilrettelægger et helstøbt socialpædagogisk behandlingsforløb i samarbejde med den unge og holder fokus på de indsatsmål, der fremgår af handleplanen fra kommunen.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO