fbpx

Støtte Kontaktperson

Støtte Kontaktperson SEL. § 54

Vi tilbyder kontaktperson til forældre med anbragte børn, så de oplever anbringelsen og overgangen så omsorgsfuld og uproblematisk som mulig.

Kontaktpersonerne har en socialfaglig baggrund samt indsigt og erfaring i arbejdet med anbragte børn, forældresamarbejde og sorg- og krisereaktioner m.m.

Vores arbejde som Støtte Kontaktperson

Som Støtte Kontaktperson, er det vores primære opgave, at medvirke til at løse de problemer/problemstillinger der har været årsag til anbringelsen, så vidt muligt,  -samt, f støtte forældremyndighedshaverne i at varetage omsorgen for barnet/den unge. 

Ordningen kan tilbyde forældre at:

  • Støtte dem til at acceptere anbringelsen og rumme deres reaktioner efter anbringelsen
  • Lytte og være der for deres skyld, men også give modspil, når der er behov for det Støtte til samarbejde med kommunen og hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
  • Hjælpe med at få et godt samarbejde med anbringelsesstedet og styrke kontakten mellem forældre og barn

Vores erfaring er, at vi kan styrke samarbejdet mellem forældre og sagsbehandler. Samtaler med familien sikrer også, at forældrene bedre kan slippe skyldfølelsen og selv begynde at arbejde mere målrettet mod gode resultater.

I vores arbejde som kontaktperson, anvender vi den løsningsfokuserede metode LØFT, der inkluderer løsningsfokuserede samtaler hver 14. dag, samt løbende effektmåling. Vi har opnået gode resultater med at anvende LØFT-metoden i vores arbejde som Støtte Kontaktperson, der er med til at tydeliggøre forløbets udvikling og fremdrift, samt måle effekten af vores indsats som familiebehandlere og kontaktpersoner.

Ordningens formål

Jævnfør paragraf 54 i serviceloven, “skal kommunalbestyrelsen tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson, i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”. 

Hos SOS Familieteam tilbyder vi også UKN-forløb (følelseshåndteringsforløb) i henhold til paragraf 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau