Efterværn

Fokus på den enkelte borger

SOS Familieteam tilbyder efterværn for unge i alderen 18-22, der fortsat har behov for støtte i overgangen til voksenlivet. Vores målsætning med efterværn er at medvirke til at sikre en positiv og stabil overgang for den unge, således at der skabes de bedst mulige betingelser for en selvstændig tilværelse. En kontaktperson hos SOS Familieteam er både personlig og professionel. Vi har mange års erfaring i vores samarbejde med kommuner og er stolte af vores mange gode resultater, vi har opnået i samarbejde med de unge mennesker.

Vi lægger stor vægt på at skabe resultater og sætter perspektiv på hverdagens udfordringer ud fra en helhedsorienteret indsats. Som kontaktperson ved vi at kontakten til den unges familie og andet netværk er af stor betydning for den unge. Vi arbejder derfor sammen med den unge, og inddrager familien og netværket, så vidt det er muligt. Som kontaktperson for en ung i efterværn, har vi i SOS Familieteam et særligt fokus på at styrke og understøtte den unges egne kompetencer og muligheder ud fra en løsningsfokuseret tilgang.

Eksempler på områder hvor vi støtter den unge, kan være:

  • Støtte i forbindelse med fastholdelse af uddannelse, kontakt til uddannelsesinstitution m.v.
  • Boligforhold hvor vi støtter den unge i at søge ny bolig eller i at varetage diverse praktiske opgaver, der ruster dem til et liv i egen bolig.
  • Økonomisk indsigt og overblik, herunder forståelse for budget, betaling af regninger, husleje, opsparingskonto.
  • Sociale forhold hvor vi styrker den unge i fastholdelse og etablering af sociale netværk og relationer.
  • Egenomsorg med fokus på helbred og sundhed.

Hos SOS Familieteam er vi kendt for vores løsningsfokuserede tilgang. Vi anvender LØFT-metoden, som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde, hvilket i praksis indebærer løsningsfokuserede samtaler hver 14. dag, samt løbende effektmåling af den unges udvikling samt vores indsats. 

Vi tilbyder fleksibel støtte alle ugens dage.

Kontakt os

Vores tilgang til det socialpædagogiske arbejde, er baseret på et værdigrundlag med fokus på medansvar, respekt, ligeværdighed, troværdighed og nærvær, hvor vi gør det, vi siger og siger, det vi gør.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO