Støtte i hjemmet

Praktisk og pædagogisk støtte – Serviceloven § 52

Familiestøtte -støtte i hjemmet efter serviceloven § 52

Formålet er at understøtte forældrene i at drage omsorg for-, og tage ansvar for barnet, eller den unges trivsel og udvikling, så familien så vidt muligt holdes samlet.

Hos SOS-Familieteam har vi fokus på familien som helhed i vores socialpædagogiske arbejde med familiestøtte i henhold til servicelovens §52, der omhandler tildeling af praktisk, pædagogisk eller anden behov for et særlig støtte til familier.

Familiestøtte har til hensigt at:

  • Støtte forældre i at skabe struktur på hverdagen
  • Støtte forældre i at sørge for, at barnet/den unge kommer stabilt i dagtilbud, skole eller fritidstilbud og lignende
  • Støtte forældre i at skabe en bedre kontakt og relation mellem barn/den unge og forældre
  • Støtte forældre i at være den opdragende og ansvarlige voksne gennem tydelige rammer
  • Motivere forældrene til samvær og aktiviteter med barn/den unge
  • Støtte forældre i at skabe kontakt til omgivelserne og i at benytte de tilgængelige tilbud og faciliteter i lokalområdet
  • Foranstaltningen består af praktisk såvel som pædagogisk støtte, vejledning og guidning gennem samtale i hjemmet, observation og beskrivelse af familiens samspil med fokus på forældreevne og barnets/den unges trivsel i hjemmet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores arbejde med familiestøtte, serviceloven § 52, eller vores andre ydelser som f.eks. § 54 Støtte Kontaktperson -er du velkommen til at kontakte os, til en uforpligtende snak om mulighederne hos SOS-Familieteam.

Familiestøttens målgruppe er familier som:

  • Har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en afgrænset periode. (Det kan f.eks. være familier i krise pga. dødsfald, skilsmisse eller andre pludseligt opståede begivenheder).
  • Har behov for praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i en længere, ikke fastlagt periode. Disse familier ville ikke uden praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet være i stand til at varetage omsorgen for barn/den unge.

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945 | © 2024 - Udviklet af ASENTO