Værdigrundlag

Vores værdigrundlag

Værdigrundlaget er bygget op omkring følgende 5 kerneværdier

Medansvar

 • Vi er socialt ansvarlige overfor børn, unge, familier og samfundet
 • Vi støtter den enkelte i at tage ansvar for eget liv
 • Vi deler ud af vores erfaring og tilegner os ny faglig viden
 • Vi er i aktiv dialog med hinanden og omverdenen

Nærvær

 • Vi er nærværende voksne
 • Vi er engagerede i vores medmennesker
 • Vi værner om andres tarv
 • Vi drager omsorg og forståelse for andre

Ligeværdighed

 • Vi behandler alle mennesker ligeværdigt
 • Vi støtter den enkelte til at forstå deres ret til ligeværdighed
 • Vi motiverer den enkelte til en bedre inklusion i samfundet
 • Vi anerkender kulturelle forskelle og religiøse overbevisninger

Respekt

 • Vi respekterer og har forståelse for hinandens og andres forskelligheder
 • Vi anerkender og respekterer hinandens og andres integritet
 • Vi respekterer og lytter til forskellige meninger og holdninger
 • Vi respekterer de unges livsverden og deres behov

Troværdighed

 • Vi er ærlige overfor os selv og andre
 • Vi værner om andres integritet
 • Vi står ved vores handlinger
 • Vi er pålidelige
Our mission

Vores ydelser

Vi tilbyder et bredt udvalg af ydelser indenfor rådgivning og støtte af familier, børn og unge.
Our vision

Pædagogik

Pædagogikken hos SOS-Familieteam tager udgangspunkt i den enkelte og dennes udfordringer.