Privatlivs- & Cookie politik

Hvordan vi behandler dine oplysninger

Vi passer på dine data og du har altid ret til indsigt

Lovmæssige krav

Beskyttelse af personlige data har stor betydning for os, hvorfor har vi nogle retningslinjer i vores virksomhed, der omhandler hvad vi indsamler af data og hvad vi bruger det til. Vi ikke videregiver personlige data til tredjeparter og vi overholder naturligvis EU’s regler om persondata (GDPR).

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre krævede forretningsmæssige formål, eksempelvis i forbindelse med journalføring, administration og bogføring samt opfyldelse af lovkrav.

Vi har pligt til at opbevare disse oplysninger sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt med os, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor virksomheden som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for behandling af dig, fx via din region, kommune eller eventuelt et forsikringsselskab.

Vi har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med os sidste gang. 

Oplysninger om dig, som vi opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til vores afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Aktindsigt

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Klageret

Skulle du ønske at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Hvad indsamler vi på hjemmesiden?

Det følgende afsnit handler om indhentning, behandling og anvendelse af data.

E-mail & kontaktformular

Vi anbefaler at du ikke sender fortrolige oplysninger over mail eller via vores kontaktformular, da sikkerheden ikke kan garanteres. Har du brug for at oplyse dit cpr-nummer eller personlige information, foretrækker vi at du ringer til os i stedet.

Markedsføring

Vi bruger ikke dine data til markedsføring af nogen art.

Cookies

Ved besøg på vores hjemmeside lagres oplysninger i form af cookies som bruges til statistiske formål. Cookies er små tekstfiler der lagres på din computer. Her registreres blandt andet dato og tidspunkt for hvornår hjemmesiden er blevet tilgået, om du har brugt smartphone eller computer samt enhedens adresse (IP adresse). 

Tredjeparter

Vi deler ikke nogen af vores oplysninger om dig med tredjeparter og har ikke data udenfor EU. Vi anvender Google Analytics i anonymiseret form til brug for besøgsstatistik på hjemmesiden.

Ret til indsigt, rettelse eller sletning

Du har lovmæssig ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig. Du kan også kontakte os og få rettet eller slettet data, hvis du ønsker det. 

Du vil også som bruger blive underrettet, hvis der skulle ske noget med dine personlige oplysninger. Hvis der skulle ske et databrud, vil du blive kontaktet indenfor 72 timer.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores persondatapolitik. Brug kontaktformularen eller ring til os for at høre mere.