fbpx

Paragraf 85

Paragraf 85 individuelle ydelser 

i henhold til paragraf 85 fremgår det at: 

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”

Hos SOS-Familieteam tilrettelægger vi arbejdet efter den individuelle bevilling -og efter den enkelte borgers behov i henhold til paragraf 85.

Vi arbejder systematisk og målrettet efter de mål, der opstilles i bevillingen, og udarbejder løbende statusrapporter som afspejler dette. Vi har fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og bestræber os på at gøre borgeren i stand til at klare sig selv, i det omfang det er muligt.

Hvem kan få støtte i henhold til paragraf 85?

Hos SOS-Familieteam tilbyder vi også at yde støtte til borgere med særlige behov. Heriblandt kan nævnes:

 • Borgere med psykiske lidelser, fra lette personlighedsforstyrrelser til personer med svært skizofrene diagnoser
 • Borgere med hjerneskader
 • Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 • Borgere med misbrugsproblematikker
 • Borgere, der er i risiko for at begå kriminalitet eller har begået kriminalitet
 • Borgere med dobbeltdiagnoser
 • Ressourcesvage borgere

Paragraf 85 ydelser -indhold og formål

Støtten er særligt tilrettelagt til at understøtte den enkelte borger bedst muligt med henblik på at opnå de bedste kriterier for livsmestring. som et led i forløbet vil borgeren blive støttet og motiveret i at kunne udfører og iværksætte opgaver selvstændigt, så vidt det er muligt.  

I paragraf 85 støtten kan indgå ydelser som:  

 • Almen kommunikation. Vi støtter borgeren i korrespondance med sine omgivelser, offentlige myndigheder m.m.
 • Fysisk støtte til borgerens mobilitet og færden.
 • Administrative opgaver i samarbejde med borgeren, som f.eks. i forbindelse med privatøkonomi, boligforhold, uddannelse eller lign. 
 • Støtte af sociale kompetencer. Borgeren støttes i at udvikle og pleje sociale relationer og aktiviteter.
 • Støtte til almen sundhed og helbredsmæssige forhold.
 • Egenomsorg, som f.eks. støtte til selv at kunne varetage personlig hygiejne, påklædning og lign. 
 • Praktiske opgaver. Borgeren støttes til at varetage praktiske opgaver som eksempelvis tøjvask, indkøb, madlavning og lign. 

I tilfælde af familieproblematikker tilbyder også ydelser i henhold til serviceloven § 52.

Har du spørgsmål til vores ydelser til individuelle tilbud i henhold til paragraf 85, er du meget velkommen til at kontakte SOS-Familieteam til en uforpligtende snak.

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau