fbpx

Socialpædagogisk støtte til voksne – § 85

Med vores kompetente og løsningsfokuserede indsats tilbyder vi en helhedsorienteret støtte, der er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med det formål at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre de enkelte opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Vi vægter en høj grad af selvbestemmelse i støtteforløbet, da det er essentielt for den positive udvikling, at borgeren tager ejerskab i eget liv og ansvar for egen udvikling.

Fokus på den enkelte borger

Den særlige tilrettelagte støtte kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra den enkeltes behov. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen, kan støtten også bestå af hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for den enkelte at fastholde et job eller en uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret. Daglig støtte i ADL (almindelig daglig livførelse), støtte i at indgå i sociale relationer, genoprette og vedligeholde familiære kontakter, støtte i sundere kost- og motionsvaner samt støtte til at fastholde et godt og værdigt liv i egen bolig.

Hos SOS Familieteam er vi kendt for vores løsningsfokuserede tilgang. Vi anvender LØFT-metoden, som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde, hvilket i praksis indebærer løsningsfokuserede samtaler hver 14. dag, samt løbende effektmåling af borgerens udvikling samt vores indsats.

Vores tilgang til det socialpædagogiske arbejde, er baseret på et værdigrundlag med fokus på medansvar, respekt, ligeværdighed, troværdighed og nærvær, hvor vi gør det, vi siger og siger, det vi gør.

Læs mere om vores værdigrundlag her

Vi tilbyder fleksibel støtte i både dag- og aftentimerne samt weekender.

Kontakt SOS Familieteam

Har du spørgsmål til vores indsats er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om netop jeres muligheder hos SOS Familieteam.

Find vores kontaktoplysninger her

SOS familieteam logo

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau