fbpx

Forbedringsforløb

– Ungdomskriminalitetsnævnet – paragraf 13

SOS Familieteam kan tilbyde et forbedringsforløb i henhold til paragraf 13 efter afsagt dom i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Vi har specialuddannet konsulenter og mange års erfaring følelseshåndtering og kognitiv træning. 

Som en del af forbedringsforløbet, vil der altid være fokus på følelseshåndtering.

Forbedringsforløbet er et kognitivt baseret program udviklet med henblik på undervisning af unge, som har udfordringer med at håndtere stærke følelser.

Den grundlæggende kognitive træningsmodel er baseret på udvikling af selvindsigt via selv-oplevelser og øvelser, med henblik på at give den unge oplevelsen af succes og er derfor yderst praksisnær.

Der arbejdes i forløbet med at give den unge træning i, og udvikling af, en effektiv tænkning før en handling. I et forenklet og koncentreret billede handler det om: ”at stoppe op – at tænke – at handle”, hvor udvikling og en effektiv tænkning er det essentielle.

Først når den unge får de stærke følelser, der fremkalder adfærden ”frem i lyset” og lærer at genkende dem, kan de begynde at arbejde med at ændre deres adfærd. Ved denne metode kan den unge komme til at opleve sig selv som den, der bevidst vælger hvad der skal ske og ikke bare befinder sig midt i håbløse situationer/konflikter.

Forløbet ser ud som udgangspunkt ud som nedenstående, men tilpasses individuelt efter den unges behov.

Lektionsplan:

Lektion 1       Introduktion til følelseshåndtering

Formål, indhold og konsekvenser

Lektion 2       Genkendelse af kropssignaler

Fysiske reaktioner, kropssprog, signaler og mimik

Lektion 3       Genkendelse af tanker

Sammenhængen mellem følelser, tanker og handling

Lektion 4       At kontrollere sig selv

Kroppens reaktioner, ”aktive tanker”

Lektion 5       Assertion

Passiv, aggressiv og assertiv adfærd

Lektion 6       At give udtryk for stærke følelser

Situationer, der fremkalder vrede samt anvendelse af tanke, følelse, tanke, handling linjen

Lektion 7       Håndtering af kritik

Kritik, fornærmelse og gruppepres

Lektion 8       Håndtering af stærke følelser fremover

Strategier, at genkende vanskelige situationer, ” at falde i” og tilbagefald

Lektion 9       Afsluttende opfølgning

Øvelse af autentiske situationer, repetition, evaluering og kursusbeviser

Efter forløbet udarbejdes en udtalelse, der konkret beskriver den unges udvikling. 

Familiebehandling til gavn i hjemmet

En anden del af forløbet vil være familiebehandling, så barnet/den unge får den rette støtte i hjemmet, hvor der skabes en fælles forståelsesramme, der er gavnlig i forhold til indsatsen i barnets/den unges liv. 

Hos SOS Familieteam gennemfører vi et forbedringsforløb i henhold til paragraf 13 i et tæt samarbejde med kommunen og tilsynsmyndigheder.

Vi tilbyder fleksibel støtte i både dag- og aftentimerne samt weekender.

Har du spørgsmål til vores indsats er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om netop jeres muligheder hos SOS Familieteam.

Se vores kontaktinformationer her. 

SOS familieteam logo

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau