fbpx

Ungdomskriminalitet

– forbedringsforløb – § 13

SOS Familieteam kan tilbyde et forbedringsforløb, efter afsagt dom i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Vi har specialuddannet konsulenter men mange års erfaring følelseshåndtering og kognitiv træning. 

Som en del af forbedringsforløbet, vil der altid være fokus på følelseshåndtering.

Forbedringsforløbet er et kognitivt baseret program udviklet med henblik på undervisning af unge, som har udfordringer med at håndtere stærke følelser.

Den grundlæggende kognitive træningsmodel er baseret på udvikling af selvindsigt via selv-oplevelser og øvelser, med henblik på at give den unge oplevelsen af succes og er derfor yderst praksisnær.

Der arbejdes i forløbet med at give den unge træning i, og udvikling af, en effektiv tænkning før en handling. I et forenklet og koncentreret billede handler det om: ”at stoppe op – at tænke – at handle”, hvor udvikling og en effektiv tænkning er det essentielle.

Først når den unge får de stærke følelser, der fremkalder adfærden ”frem i lyset” og lærer at genkende dem, kan de begynde at arbejde med at ændre deres adfærd. Ved denne metode kan den unge komme til at opleve sig selv som den, der bevidst vælger hvad der skal ske og ikke bare befinder sig midt i håbløse situationer/konflikter.

Forløbet ser ud som udgangspunkt ud som nedenstående, men tilpasses individuelt efter den unges behov.

Lektionsplan:

Lektion 1       Introduktion til følelseshåndtering

  • Formål, indhold og konsekvenser

Lektion 2       Genkendelse af kropssignaler

  • Fysiske reaktioner, kropssprog, signaler og mimik

Lektion 3       Genkendelse af tanker

  • Sammenhængen mellem følelser, tanker og handling

Lektion 4       At kontrollere sig selv

  • Kroppens reaktioner, ”aktive tanker”

Lektion 5       Assertion

  • Passiv, aggressiv og assertiv adfærd

Lektion 6       At give udtryk for stærke følelser

  • Situationer, der fremkalder vrede samt anvendelse af tanke, følelse, tanke, handling linjen

Lektion 7       Håndtering af kritik

  • Kritik, fornærmelse og gruppepres

Lektion 8       Håndtering af stærke følelser fremover

  • Strategier, at genkende vanskelige situationer, ” at falde i” og tilbagefald

Lektion 9       Afsluttende opfølgning

  • Øvelse af autentiske situationer, repetition, evaluering og kursusbeviser

Efter forløbet udarbejdes en udtalelse, der konkret beskriver den unges udvikling. 

En anden del af forløbet vil være familiebehandling, så barnet/den unge får den rette støtte i hjemmet, hvor der skabes en fælles forståelsesramme, der er gavnlig i forhold til indsatsen i barnets/den unges liv. 

Hos SOS Familieteam gennemfører vi et forbedringsforløb i tæt samarbejde med kommunen og tilsynsmyndigheder.

Vi tilbyder fleksibel støtte i både dag- og aftentimerne samt weekender.

Har du spørgsmål til vores indsats er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om netop jeres muligheder hos SOS Familieteam. 

SOS familieteam logo

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau