fbpx
40960665 / 20842580 / 42520099 [email protected]

Botilbuddet Teglgårdsvej paragraf 107

 

Paragraf 107 Botilbud

SOS-Familieteam kan, i henhold til paragraf 107, tilbyde personer med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, tilbyde midlertidigt ophold  på botilbuddet Teglgårdsvej i Humlebæk Nordsjælland. 

Målgruppen på botilbuddet Teglgårdsvej er unge fra 18 -30 år med sociale og/eller psykiske udfordringer, som i en periode har brug for støtte for til, at blive klar til at flytte i egen bolig eller har brug for at blive afklaret i forhold til deres fremadrettede støttebehov. 

Eksempler på målgruppens udfordringer 

 • Angst
 • Depression
 • Kognitive udfordringer
 • Autisme
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • Psykisk sårbarhed
 • Udadreagerende adfærd
 • Asocial adfærd

Vores metode på Botilbuddet Teglgårdsvej paragraf 107 

På botilbuddet Teglgårdsvej (paragraf 107 i serviceloven) arbejdes der metodemæssigt ensartet og ud fra den løsningsfokuserede metode (LØFT), hvor der anvendes en struktureret søjlebaseret samtaleteknik samt en skala fra 1-10 i forhold til løbende vurdering af effekt og resultater. 

Formålet med et ophold på Botilbuddet Teglgårdsvej

Resultatet af et ophold på botilbuddet på Teglgårdsvej vil altid være individuelt, men overordnet set er formålet:

 • At afklare borgerens fremadrettede støttebehov.
 • At udvikle borgerens kompetencer, så den unge kan flytte i egen bolig – med eller uden støtte.

Aktiviteterne i botilbuddet har til opgave at understøtte den enkelte borgers mulighed for at vedligeholde- samt udvikle deres kompetencer og funktionsniveau. Den overordnede målsætning, er at borgeren på sigt vil blive i stand til at flytte i egen bolig, og fremadrettet leve et liv med fokus på mere selvstændighed og selvhjulpenhed. 

Der udarbejdes i samarbejde med borgeren løbende statusrapporter, der fokuserer på udviklingen i forhold til målene i handleplanen, hvor hvert mål beskrives med indsats, udvikling, fungerer allerede samt skalering 0-10. Statusrapporterne udarbejdes mindst 2 gange om året.

Har du yderligere spørgsmål til vores botilbud Teglgårdsvej paragraf 107, er du meget velkommen til at skrive til os på [email protected], eller ringe på telefon 45 42 52 00 99, til en uforpligtende snak om muligheder, pædagogik, værdigrundlag, eller andre praktiske forhold. 

Som noget nyt tilbyder SOS-Familieteam også et dukkeforløb. Læs mere om vores muligheder for babysimulatorforløb.

 

Kontakt 

+45 42 52 00 99

Teglgårdsvej 215D, 3050 Humlebæk

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau