fbpx
40960665 / 20842580 / 42520099 [email protected]

Botilbuddet LØFT

​LØFT er et botilbud med plads til 6 unge og voksne mellem 18 – 30 år med psykisk sårbarhed efter Servicelovens § 107. LØFT holder til i Humlebæk i Nordsjælland. Vores botilbud tager imod unge inden for vores målgruppe fra hele landet.

Et ophold i vores Botilbud vil altid være individuelt, men overordnet set er formålet:

  • At afklare borgerens fremadrettede støttebehov.
  • At udvikle borgerens kompetencer, så den unge kan flytte i egen bolig – med eller uden støtte.

​LØFT tilbyder et omfattende socialpædagogisk behandlingsforløb i døgnregi, hvor formålet er at stabilisere og selvstændiggøre de unge i forhold til eget liv og fremtiden med fokus på: 

  • Botræning – at komme i egen bolig
  • Netværk – at fastholde og/eller etablere gode og stabile relationer
  • Job og uddannelse – opstart af eller fastholde en uddannelsesplan/job

Vi tilrettelægger et helstøbt behandlingsforløb i samarbejde med den unge og holder fokus på de indsatsmål der fremgår af handleplanen fra kommunen.

Målgruppen er unge mennesker i aldersgruppen 18 – 30 der er psykisk sårbare og/eller har sociale udfordringer. Målgruppen omfatter ikke borgere med misbrug, kriminel- og/eller udadreagerende adfærd. 

 

Metode: 

Vi anvender den løsningsfokuserede metode (LØFT) som et grundlæggende fundament for vores pædagogiske arbejde.

Alle borgere og evt. netværk deltager hver 14. dag i løsningsfokuserede samtaler. Under samtalen anvendes en struktureret, søjlebaseret samtaleteknik samt en skala fra 1-10 til løbende effektmåling af borgerens udvikling og vores indsats. 

Vi udarbejder statusrapporter minimum 2 gange om året i et tæt samarbejde med den eller dem det vedrører, hvor udgangspunktet også er LØFT. Hver mål fra handleplanen tydeliggøres i statusrapporten, hvorefter den pædagogiske indsats beskrives med udgangspunkt i det, der fungerer og hvad vi skal se mere af. Hvert mål bliver skaleret fra 1-10 fra henholdsvis borgeren og LØFT. 

Den søjlebaserede samtaleteknik skaber gode forudsætninger for, sammen med borgeren og evt. netværk, at have fokus på formålet, herunder delmål med indsatsen, tydeliggøre borgerens udvikling, sammenholdt med effekten af vores indsats. 

Har du yderligere spørgsmål til vores botilbud, er du meget velkommen til at skrive til os på [email protected], eller ringe på telefon 45 42 52 00 99, til en uforpligtende snak om muligheder, pædagogik, værdigrundlag, eller andre praktiske forhold. 

Kontakt 

+45 42 52 00 99

Teglgårdsvej 215D, 3050 Humlebæk

Henvendelse vedrørende køb af indsats

Andre henvendelser

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau