fbpx

Børnefaglige undersøgelser

Børnefaglige undersøgelser via. SOS metode servicelovens §50

SOS-Familieteam tilbyder også udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, hvor der barn eller en ungs forhold undersøges, og efterfølgende vurderes om der er behov for særlig støtte.

 Til denne opgave har SOS-Familieteam ansat uddannet socialrådgivere med mange års erfaring indenfor Børne- og Ungeområdet.

En børne- og ungefaglig undersøgelse har til opgave at give en helhedsorienteret vurdering af den unge/barnets livsbetingelser og forhold. 

Disse inkluderer bl.a.:

  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsmæssige betragtninger og forhold
  • Sociale relationer 
  • Generel udvikling og adfærd
  • Andre relevante forhold og omstændigheder

Til at afklare disse forhold anvender SOS-Familieteam SoS-metoden til børnefaglige undersøgelser. 

Signs of safety/SoS-metode

De børnefaglige undersøgelser udarbejdes med udgangspunkt i de socialfaglige metoder Signs of Safety (SoS-metode) eller Integrated Children’s System (ICS) med mindre andet ønskes. Københavns Kommune har brugt SoS-metoden i arbejdet med udsatte børn og familier siden 2006. 

Signs of Safety er en metode udviklet i australien i 1990érne til anvendelse i børnesager. Metoden kan anvendes som nyttigt redskab i forbindelse med risikovurdering af barnets situation, med fokus på problematiske forhold omkring et barn eller en familie, hvor der drages tvivl om  barnets sikkerhed eller trivsel. 

Signs of Safety er anerkendt for at være en metode der skaber en balanceret risikovurdering af barnet og familien, og samtidig styrker det faglige samarbejde mellem myndighed/ fagpersoner og den udsatte familie.  

SoS-metoden er struktureret omkring et spørgeskema, med en række spørgsmål som udfyldes af fagpersonen i samspil med familien.

En anden version af SoS-metoden, er et skema målrettet børn, der udfyldes af fagpersonen og barnet.  

Signs of Safety er en løsningsfokuseret metode, og går derfor godt i spænd med SOS-Familieteams løsningsfokuserede metode LØFT, som du kan læse mere om.

Børnefaglige undersøgelser i praksis

Undersøgelserne vil altid indeholde forældresamtaler, børne- og ungesamtaler og udtalelse(r) fra relevante samarbejdspartnere. Undersøgelsesforløbet tilrettelægges ud fra den enkelte kommunes eller sagsbehandlers ønske om udførelse af opgaven.

De børnefaglige undersøgelser vil selvfølgelig blive færdiggjort inden for de lovpligtige 4 måneder.

Nyttige links

SOS FamilieTeam ApS | CVR: 40491945  © 2020 - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau